Impact Coatings får förseriorder på beläggningstjänster för elektrolysplattor 

En ledande tillverkare av vätgasbränsleceller och elektrolysörer, med säte i nordöstra delen av USA, har lagt en förserieorder på beläggningstjänster hos Impact Coatings för beläggning av metallplattor för elektrolys. Det preliminära ordervärdet är i storleksordningen 320 000 USD, beroende på den faktiska volymen som kommer att levereras.

Produktionen är planerad till det fjärde kvartalet 2022 och kommer att utföras med hjälp av Impact Coatings INLINECOATER™ IC2000-system och beläggningsmaterial som är industristandard för elektrolysplattor.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, Director IR
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.com

Denna information är sådan information som Impact Coatings är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson[er]s försorg, för offentliggörande den 2022-11-12 16:47 CET.

Om Impact Coatings

Impact Coatings erbjuder kundfokuserade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och flexibla beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda beläggningslösningar för specialiserade applikationer.
 
Företaget använder vakuumbaserade beläggningsmetoder – rena och hållbara processer för att applicera tunna lager av metaller eller keramiska beläggningar som förbättrar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ och beläggningsmaterial under varumärket MAXPHASE™. Bolagets tjänstemodeller och system är flexibla och skalbara för att matcha de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom.
 
Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Text och bild från Impact Coatings.

Se tidigare nyheter från Impact Coatings här.