Nordic Hydrogen Corridor – utbyggnad av vätgasinfrastruktur

I år var Vätgas Sverige med på BioDriv Tinget på Nalen i Stockholm. Dagens program var fullmatat med intressanta föredrag och viktiga samtal om omställningen till fossilfria transporter. Vi diskuterade lokal, regional, nationell och inte minst på EU-nivå. EU trycker på för att medlemsländerna ska ha samma ambitionsnivå vad gäller växthusutsläpp. Sverige har tidigare varit en föregångare, men när nu EU växlar upp, riskerar vi att bli förbisprungna.

Exempelvis vad gäller alternativa bränslen, som vätgas, där det inte finns någon plan alls från våra politiker och myndigheter. Trots att EU vill se en utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Redan 2028 ska avståndet mellan vätgastankstationerna vara minst 100 km, enligt direktivet AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation). Transporter är internationella och måste fungera utanför landsgränserna.

Vätgas Sverige var såklart på plats och spred kunskap om vätgas och EU-projektet Nordic Hydrogen Corridor – ett delvis EU-finansierat projekt för att utveckla vätgasinfrastrukturen. Projektets syfte är att binda ihop huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm. I projektet ingår uppförandet av en produktionsenhet (elektrolysör), som kommer att vara placerad i Göteborg, ett antal bränslecellsfordon samt byggandet av åtta vätgastankstationer. Läs mer om projektet här.