OX2 vill utveckla vätgasledning till havs i Östersjön

OX2 har kommit överens med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gastransmissionssystemoperatörer (TSO) i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners om att undersöka möjligheten att utveckla en ny havsbaserad vätgasledningsinfrastruktur för att möjliggöra transport av ren, hållbart vätgas som förbinder Finland, Åland , Sverige, Danmark och Tyskland.

Projektet, Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC), kommer att vara en storskalig, gränsöverskridande insamlings- och transportinfrastruktur för grön vätgas. Projektet initieras av de finska och svenska gasöverföringssystemoperatörerna (TSO) Gasgrid Finland Oy och Nordion Energi AB tillsammans med OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

Målet med projektet är att skapa en vätgasmarknad och koppla samman utbud och efterfrågan i Bottenviken och Östersjöregionen och Centraleuropa. Rörledningen kan även kopplas till energiöar i regionen, som Gotland i Sverige och Bornholm i Danmark. Målet med projektet är att bidra till att uppnå REPower EU:s mål till 2030.
Vätgas har identifierats spela en avgörande roll i omställningen till fossilfri energi för tung industri och sjöfart. Förnybar energi är ett kostnadseffektivt sätt att producera grönt väte och Norden och Östersjöregionen har mycket goda förutsättningar för land- och havsbaserad vindkraft. OX2 utvecklar såväl solkraft som vindkraft på land, och flera storskaliga vindkraftsparker till havs i Östersjöregionen.

För mer information se pressreleasen här.