Utlysning – 195 miljoner euro till utveckling av vätgasteknik

EU-organisationen Clean Hydrogen Partnership har öppnat sin utlysning av totalt 195 miljoner euro tillgängliga för projekt inom vätgas.

Clean Hydrogen Partnership är ett offentligt-privat partnerskap som stöder forsknings- och innovationsaktiviteter inom vätgasteknik över hela Europa. Organisationen kommer att få totalt 1 miljard euro från EU för perioden 2021-2027 med potential för ytterligare 1 miljard euro från privata investeringar.

Finansieringen kommer att delas upp i 49 miljoner euro för förnybar väteproduktion, 36 miljoner euro för lagring och distribution av vätgas, 25,5 miljoner euro för transporter, 19 miljoner euro för värme och kraft, 7,5 miljoner euro för tvärgående, 38 miljoner euro för vätgaskluster s.k. ”hydrogen valleys” och ytterligare 20 miljoner euro för den strategiska forskningen.

Europeiska unionen har satt upp ett mål på 10 miljoner ton förnybar väteproduktion till 2030 samt import av samma mängd, vilket innebär en marknad på 20 miljoner ton/år i slutet av decenniet, enligt direktivet REPowerEU. Läs mer här och ansök.