Recept på konkurrenskraftig svensk omställning

I morse trotsade Vätgas Sverige tillsammans med Plagazi, Energiföretagen, Energigas Sverige, H2 Green Steel snöovädret och begav sig till riksdagen för att öka kunskapen om vätgas hos våra riksdagsledamöter.

Vi behöver stor mängd fossilfri energi för att klara omställningen. Stora satsningar sker runt om i världen för att ersätta det fossila, med ett ökat energibehov som följd. Vätgas är en av nycklarna tillsammans med andra fossilfria alternativ. I Sverige börjar vi äntligen se en hel del initiativ inom industrin för att sänka utsläppen med hjälp av vätgas. Men vi behöver öka takten för att möta industrins och transportsektorns behov och för att hålla samma tempo som övriga länder i Europa. Och vi behöver lägga en plan för hur vi bygger ut energisystemet.

Vi lyfte vilka fantastiska möjligheter står inför:  ett hållbart klimat, över 20.000 nya jobb, ökad export och ökad konkurrenskraft. Att svenska företag ser en stor efterfrågan på fossilfria produkter här och nu. Dessutom kom Sverige ut som en vinnare i EU-kommissionens förslag till definition av förnybar vätgas framställd via elektrolys. Något vi måste utnyttja.

Vi hoppas att de ledamöter som tog sig tid att komma, fick lite mer kunskap om vätgas och att vi får lov att komma tillbaka, för det krävs samarbete mellan alla aktörer!