Vätgas en nyckelroll i omställningen – Energimyndigheten får i uppdrag att samordna arbetet

Fossilfri vätgas kommer att spela en viktig roll, när vi ställer om till fossilfri energi för att minska klimatpåverkan. Vätgas Sverige har länge lyft behovet av en politisk handlingsplan för att accelerera omställningen.
 
Regeringen har nu gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Uppdraget ska bland annat bidra till att stärka samarbetet mellan aktörer på området och öka Sveriges möjligheter att dra nytta av arbetet inom vätgas i EU.
 
– Utvecklingen och användningen av fossilfri vätgas kommer att ha stor betydelse för omställningen till ett utsläppsfritt samhälle och ha stor påverkan på framtida elbehov i Sverige och Europa. I Sverige har vätgas en nyckelroll i omställningen till fossilfria processer i industrin, exempelvis för produktion av fossilfritt stål, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Läs hela pressmeddelandet från regeringskansliet.