Vad tror utställarna på Hannovermässan om priserna på vätgas och hur har mässan utvecklats från tidigare år?

Bränslecellsdelen av mässan fortsätter att växa i snabb takt och är nu en stor del av en egen mässhall. Huvudanledningen är förmodligen att bränsleceller och vätgas gått från att fokusera på utveckling till marknadsutrullning; mässan ger en entydig bild av att branschen är mogen.

Av årets Hannovermässa kunde man besöka montrar där företagen arbetar med allt från att leverera ventiler till hela energilagringssystem. Några av våra medlemsföretag som PowerCell och Impact Coatings ställde ut. Det var också enkelt att finna de norska företagen då dem syntes med sin starka närvaro genom sin sammanhållna paviljong. Intressanta företag där flera var inriktade på den maritima sektorn. Den sammanlagda listan av utställare detta år visade sig vara över 260 st.

Intressant för i år är att flera företag fortsatt ser en sjunkande trend på priser i och med att serieproduktionen ökar ytterligare i skala. Samtidigt mattas prisminskningen av något genom efterdyningar från coronans leverantörskedjestörningar och leverantörer som påverkas av Rysslands krig i Ukraina. 

En annan utveckling som visades detta år är att fler utställare exponerar sina vätgas- och bränslecellsprodukter eller satsningar även i de andra mässhallarna. En utveckling som vi gärna ser fortsätta!