OX2 FÅR TILLSTÅND ATT BYGGA 400 MW HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ SVERIGES VÄSTKUST

Den svenska regeringen har meddelat att OX2 erhållit tillstånd för havsbaserad vindkraft i den norra delen av projektet Galatea-Galene i Kattegatt, med en potentiell kapacitet om cirka 400 MW. Totalt omfattade bolagets ansökan för Galatea-Galene en potentiell kapacitet om 1,7 GW.

OX2 är Sveriges ledande utvecklare av förnybar kraft och har utöver Galatea-Galene ytterligare två havsbaserade vindprojekt i Sverige som ligger på regeringens bord: Triton söder om Sverige (1,7 GW) och Aurora mellan Öland och Gotland (5,5 GW). Förra året sålde OX2 49 procent av de svenska havsbaserade projekten till Ingka Investments. Enligt avtalet med Ingka Investments kommer OX2 att erhålla cirka 1 MSEK per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten efter att samtliga tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen av projekten.

– Vi ser positivt på att regeringen tar initiativ till att bygga ut den havsbaserade vindkraften i Sverige. Vi ser nu fram emot en konstruktiv dialog kring hur projekten kan realiseras på snabbast och med kostnadseffektivt sätt för att Sverige ska få ett betydande tillskott av billig och utsläppsfri el 2029, säger Paul Stormoen, vd, OX2.
 
– Sverige är ett av de länder i Europa med bäst förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Vi har fler projekt tillsammans med OX2 som ligger på regeringens bord och ser fram emot att få fortsätta bidra till en utbyggnad som gynnar både konsumenter och svenskt näringsliv, säger Peter van der Poel, vd, Ingka Investments.

OX2 driver också betydande havsbaserade vindprojekt utanför Åland med en potentiell kapacitet om cirka 5 GW samt i Finland om cirka 6 GW. OX2 meddelade nyligen avtal om försäljning av 49 procent av de finska projekten till Ingka Investments.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com