Impact Coatings registrerar ett amerikanskt dotterbolag för att stödja efterfrågan på vätgas

Ett nytt dotterbolag har registrerats i USA av Impact Coatings för att stödja den växande efterfrågan på väte som ett alternativt bränsle. Impact Coatings North America kommer att stärka sin närvaro i regionen för att göra det möjligt att vara närmre nuvarande potentiella kunder. Detta underlättar både avtalsmässiga processer och dess medvetenhet.¨

Företagets aktivitet kommer att fortsätta expandera när de arbetar mot lanseringen av sitt nya Coatings Service Center som förväntas vara i drift under 2024.

Den regionala presidenten Robert Mamazza talar för att statliga incitament kommit på plats under de senaste åren vilket lagt grund till vätgasindustrin landskap i Nordamerika. Torbjörn Sandberg Kanon, VD för Impact Coatings, säger också att ”Med dotterbolaget på plats är vi bättre positionerade för att ta tag i nya möjligheter i regionen, med utgångspunkt från momentumet från de senaste beställningarna.”

Företaget flyttade under förra året in på den kinesiska vätgasmarknaden genom att introducera ett dotterbolag i Shanghai.

Läs mer här!