EU-projektet Nordic Hydrogen Corridor banar vägen för fler vätgastankstationer


Det delvis EU-finansierade projektet, Nordic Hydrogen Corridor (NHC), har sedan starten 2017 agerat dörröppnare för nya vätgastankstationer runt om i Sverige. Projektet syftar till att vara en ”first mover” genom hela värdekedjan av förnybar vätgas: från produktion, etablering av vätgastankstationer  till implementering av bränslecellsfordon.

Utöver planerade vätgastankstationer inom NHC projektet, är mer än 50 vätgastankstationer planerade att uppföras i Sverige. Målet är att etablera ett nätverk av vätgastankstationer från norr till söder, samt att koppla ihop våra huvudstäder i Sverige, Danmark och Norge.

Sedan starten av NHC har över femtio orter och kommuner visat intresse att få in en vätgasinfrastruktur på orten. Utöver etableringen av vätgasgastankstationer inom projektet, har en stor del av aktiviteterna handlat om att lyfta vikten av vätgas inom transportsektorn och att främja en hållbar värdekedja. Projektets aktörer, med Vätgas Sverige i spetsen, har arbetat nära kommuner med kunskapshöjande och medvetandegörande aktiviteter. Detta ser vi nu resultat av. Det har skapats en efterfrågan runt om i Sveriges kommuner,  vilket även svenska myndigheter tagit fasta på. Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten kommer nu att via programmen Klimatklivet och Regionala elektrifieringspiloter att finansiera utbyggnad av vätgastankinfrastrukturen. NHC har en viktig roll i att visa vägen för implementering av nollutsläppsfordon. Nästa steg bör nu komma från regeringshåll, med en plan för att säkerställa en fortsatt utbyggnad av värdekedjan och dess synergier. Läs mer om projektet.