U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap

USA har tagit fram en nationell strategi och färdplan för grön vätgas. Man undersöker möjligheten för grön vätgas att bidra till nationella mål för avkarbonisering inom flera sektorer av ekonomin. Den ger en bild av hur användningen i USA ser ut idag utifrån vätgasproduktionen, transport och lagring. Den presenterar också ett strategisk ramverk för att uppnå storskalig produktion genom att undersöka scenarier för 2030, 2040 och 2050.

Färdplanen identifierar också behovet av att samarbeta mellan federala statliga myndigheter, industri, akademi, nationella laboratorier, statliga lokala och stamsamhällen, miljö- och rättsamhällen, fackföreningar och många intressentgrupper för att påskynda framsteg och marknadslyft. Färdplanen fastställer konkreta mål, marknadsdrivna mätvärden och konkreta åtgärder för att mäta framgång mellan sektorer.

Strategin och färdplanen svarar på det lagstifningsspråk som anges i avsnitt 40314 i lagen om infrastrukturinvesteringar och jobb (Public Law 117-58), även känd som Bipartisan Infrastructure Law (BIL). Detta dokumentet lades upp i utkastform för offentlig kommentar i september 2022, och den slutliga versionen av rapporten informerades av feedback från intressenter, ytterligare analys av marknadslyft, samt engagemang mellan federala myndigheter och Vita husets klimatpolitiska kontor. Det kommer också att finnas framtida möjligheter till återkoppling från intressenter, eftersom rapporten kommer att uppdateras minst vart tredje år enligt krav från BIL.

Läs hela rapporten här!