Lunar Cruiser

Toyota och JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) har sedan tidigare år samarbetat om utvecklingen av en månbil vid namn Lunar Cruiser, som baseras på bränslecellsteknik och vätgas. Forskningen har grundat sig i att göra det möjligt att utföra besättningsforskningsaktiviteter på månens yta, ett av JAXAs rymdforskningsuppdrag.

Månens yta har en sjättedel av jordens gravitation, innehar temperaturer som sträcker sig från -170 grader till 120 grader, består av ett totalt vakuum, stark strålning och är täckt med månsand. Det Lunar Cruiser strävar efter är att uppnå hög rörlighet som gör det möjligt för astronauter att utforska säkert och bekvämt. Toyota menar på att de kommer att bidra till detta genom tillförlitlighet, hållbarhet, körprestanda och med bränslecellsteknik som dem har studerat under flera år inom fordonsutveckling. Den teknik som utvecklats från månen kan sedan matas tillbaka till jorden och på så sätt användas för att skapa bättre fordon och utveckla teknologier för en hållbarhet inom både samhället och planeten.

Läs hela artikeln och följ utvecklingen av Lunar Cruiser här!