Vätgas – del av lösningen när 200 TWh fossil energi ska ut ur vårt energisystem

Klimatförändringarna är idag för majoriteten en självklar utmaning som påverkar vår vardag i både arbete och privatliv. Vi behöver inte längre motivera varför vi alla behöver jobba med denna fråga, utan istället lägga tid på vad vi faktiskt behöver göra.

Tack vare långsiktiga satsningar på fossilfri energi i vårt land har vi ett utgångsläge som är få förunnat. Vi har en mycket ren energimix – hittills till låga priser om man jämför globalt. Utmaningen nu är att vi på relativt kort tid måste öka på denna energiproduktion för att ta ytterligare steg och fasa ut den fossila energi vi använder i vårt samhälle. Det är över 200 TWh som ska ersättas i Sverige och detta måste ske snarast om vi ska klara våra klimatåtaganden redan mot 2030. En TWh är ungefär lika mycket energi som vi använder i Sverige totalt under ett dygn.

Näringslivet står redo och har förstått att det är en utmaning att göra denna omställning, men ser samtidigt vilka oerhört goda förutsättningar vi har att göra det och att det blir en god affär som stärker vårt lands konkurrenskraft.

Det pratas ofta om ”teknikneutralitet” i samhällsdebatten, men Sverige har egentligen aldrig agerat teknikneutralt. Vi har genom åren alltid gett stöd till önskade specifika tekniska lösningar. Vi har gett stöd till etanol, solceller, vindkraft, biogas, olika andra biobränslen, elfordon och laddinfrastruktur. Idag kan man även få stöd till vätgasinfrastruktur, men i de senast utlysningarna saknas vätgas i både Klimatklivet, Elektrifieringspiloterna. Dessutom slopades bonus-malus. Hur tänker nu svenska politiker och myndigheter att vi ska nå klimatmålen om vi exkluderar nästa lösning som ska hjälpa oss att ersätta det fossila? Det ställs idag mycket högre krav på våra beslutsfattare då de behöver kunna hålla mer än en sak i huvudet samtidigt. Inget av de alternativ som vi har tillgängliga kan ensamt ersätta de 200 TWh fossilt som ska ut ur vårt system.

Regeringen har nu bjudit in aktörer att komma med inspel till en kommande Klimathandlingsplan. Självklart ska man ta denna inbjudan seriöst och ge förslag på hur man för Sveriges bästa ska förvalta sitt mycket goda utgångsläge och göra investeringar för en klimatvänlig och ekonomiskt starkare framtid: Vätgas Sverige har i flera analyser med medlemmar och i akademiska utredningar kommit fram till att det saknas cirka 30 kr/kg producerad ren fossilfri vätgas för att affären ska vara möjlig. Det är precis i paritet med det stöd USA (3$/kg), infört i sitt nya klimatpaket kallat IRA (Inflation Reduction Act). EU jobbar med att sätta styrmedel som ska kunna matcha USA:s nivå för att inte förlora i konkurrenskraft.

Vi vill därför att regeringen nu skyndsamt startar en utredning där vi sätter en liknande nivå på 30 kr/kg i produktionsstöd till ren fossilfri vätgas. Ett sådant stöd skulle frigöra de låsningar som idag ligger i värdekedjan. Alla berörda skulle få nytta av detta stöd, inklusive konsumenten. Stödet ska vara tillfälligt tills dess vi nått önskade kvantifierade mål i ”marknadsutrullningen” av vätgas.

Vi kan redan idag uppskatta nyttan med vätgas i stålindustrin. De nya arbetstillfällen som skapas i norra Sverige och de ökade exportintäkterna därifrån kommer bara de att leda till flera miljarder in i statskassan. Då är vi ändå bara i begynnelsen av denna satsning. Marknaden vill också ha dessa ”gröna” produkter, vilket vi vet genom att industrin redan fått beställningar av dem. Kostnaden för slutkonsumenten visar sig vara ytterst marginell.

Andra nyttor för oss är möjligheten att bli ett robust land med ökad försörjningstrygghet och beredskap för energiförsörjning och matproduktion. Med hjälp av en energibärare som vätgas, kan man lagra mycket energi över lång tid och därmed skapa ett säkrare land genom att kunna erbjuda reservkraft, trygga lokal drivmedelsproduktion för elektromobilitet och bli okänsliga för större samhällsstörningar.

Vårt land får nu inte göra misstaget att ställa goda alternativ mot varandra. Hantera en sak i taget. Lär av USA och Kina som mycket målmedvetet sätter upp starka styrmedel med krav på uppnådda kvantifierbara mål och fasa ut stöden när man uppnått målen. Då blir stöden en god investering i landets konkurrenskraft istället för något som gräver hål i statskassan.

Vi har som sagt alla förutsättningar att gå ut som vinnare i denna omställning, men vi måste agera här och nu! Tillsätt utredningen om tillfälligt produktionsstöd på 30kr/ kg vätgas så kommer flera pusselbitar att falla på plats!

Styrelsen för Vätgas Sverige; Anders Lundell, Andreas Bodén, Martina Wettin, Peter Enå, Sara Skärhem, Ulf Troedsson, Thomas Wågberg, Magnus Sahlin, Åsa Lyckström, Sara Kimell och

Björn Aronsson, verksamhetsledare

Artikeln är tidigare är publicerad i Nerikes Allehanda, datum. 27 juli.