Sverige måste satsa på vindkraft och vätgas – riskerar gå miste om nya industrier

DEBATT. Sverige lever i föreställningen att vi leder den globala klimatomställningen. Sanningen är dock att vi blivit förbisprungna för länge sedan. Stora satsningar på elektrobränslen riskerar att hamna i andra länder, skriver företrädare för energi- och kemiindustrin. Sverige måste kraftigt agera kraftigt för att överhuvudtaget ha chans att nosa på förstaplatsen i det omställningsrace som pågår. Förutom […]

Sverige i bottenstrid: Hög tid för nationell vätgasstrategi!

I juni inviger Italien sin nationella vätgasstrategi. Därefter är Sverige bland de absolut sista i EU som ännu inte har en sammanhängande, politiskt beslutad strategi för vätgasens roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Regeringen bör skyndsamt ta fram en handlingsinriktad strategi, förankrad med näringslivet. De flesta inser nu att vätgasen har en central roll […]

Replik: Fossilfritt stål är framtiden, Sundén

Med all respekt för Skandinaviska policyinstitutets totalt två medarbetare så är det inte troligt att de kan göra en mer gedigen ekonomisk genomlysning än den samlade finansiella expertis som investerat i det fossilfria stålet. Det skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, i en replik. Varje omställning har sina kritiker som menar att vi bör hålla fast vid […]

Vätgas – del av lösningen när 200 TWh fossil energi ska ut ur vårt energisystem

Klimatförändringarna är idag för majoriteten en självklar utmaning som påverkar vår vardag i både arbete och privatliv. Vi behöver inte längre motivera varför vi alla behöver jobba med denna fråga, utan istället lägga tid på vad vi faktiskt behöver göra. Tack vare långsiktiga satsningar på fossilfri energi i vårt land har vi ett utgångsläge som […]