Replik: Fossilfritt stål är framtiden, Sundén

Med all respekt för Skandinaviska policyinstitutets totalt två medarbetare så är det inte troligt att de kan göra en mer gedigen ekonomisk genomlysning än den samlade finansiella expertis som investerat i det fossilfria stålet. Det skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, i en replik. Varje omställning har sina kritiker som menar att vi bör hålla fast vid […]

Vätgas – del av lösningen när 200 TWh fossil energi ska ut ur vårt energisystem

Klimatförändringarna är idag för majoriteten en självklar utmaning som påverkar vår vardag i både arbete och privatliv. Vi behöver inte längre motivera varför vi alla behöver jobba med denna fråga, utan istället lägga tid på vad vi faktiskt behöver göra. Tack vare långsiktiga satsningar på fossilfri energi i vårt land har vi ett utgångsläge som […]

Debatt: Vätgassatsning är nödvändig för en ledande nation

De närmaste tio åren kommer att vara mycket avgörande för hur jordens framtid kommer att se ut. FN:s klimatpanel IPCC slår fast att om inte vår användning av fossilbaserad energi fasas ut, kommer jorden att drabbas av extremväder vilket påverkar hela ekosystemet och därmed även vårt ekonomiska system. Att successivt ersätta fossilsamhället är inte ett […]