Invigning av Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas

Den 5 september invigdes Ovakos nya anläggning för fossilfri stålproduktion i Hofors. Ambitionen är att på sikt minska företagets koldioxidutsläpp till noll.

Uppvärmning av produkter inom stålindustrin har traditionellt krävt stora mängder fossila bränslen. Med den nya vätgasanläggningen tar Ovako ett viktigt steg med att värma stål med fossilfri vätgas inför valsning. Den fossilfria vätgasen ska användas för att värma stål vid intilliggande valsverk, men även för tankning av bränslecellsdrivna lastbilar och överskottsvärmen kommer bli till fjärrvärme. Tekniken innebär att produktionen hamnar nära noll utsläpp, där vatten blir restprodukten.

Investeringen har gjorts med stöd från Energimyndigheten genom regeringssatsningen Industriklivet, som arbetar för en grön omställning inom svensk industri. Ovako ska investera i en elektrolysör, det vill säga en anläggning för att generera vätgas och syrgas, som ska användas istället för gasol vid värmning av stål. Elektrolysören är den första i sitt slag i Sverige, och den skapar även andra möjligheter på sikt. Målet med projektet är att undersöka hur anläggningen kan integreras med el- och energisystemet och övriga samhället. Ett exempel skulle kunna vara att etablera en vätgastankstation för tung trafik vid fabriken, och på så vis bidra till en regional vätgasinfrastruktur.


– Idag är ett stolt ögonblick för mig och alla på Ovako. Här visar vi vägen för hur industriell höggradig värme kan göras helt fossilfri. Det är fantastiskt att se besökare från hela världen på plats i Hofors. Nu ser vi fram emot att få dela våra erfarenheter och hjälpa andra aktörer att minska sina utsläpp, sa Marcus Hedblom, President och CEO Ovako Group vid invigningen.

På plats på invigningen var även bland andra Japans ambassadör Masaki Noke och nyckelpersoner från Ovako samarbetspartners.

-– Tack vare samarbetspartners som Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen kommer vätgasanläggningen i Hofors att göra skillnad från dag ett, säger Marcus Hedblom.

– Vi på Hitachi Energy är mycket stolta över att ha bidragit till denna viktiga milstolpe mot en mer hållbar stålindustri genom att leverera en modulär eHouse-lösning för att elektrifiera elektrolysörerna”, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige.

Maria Persson Gulda, Teknikchef på H2 Green Steel fyller på:

– Teknisk expertis, marknadskunnande och storskalig produktionserfarenhet inom vätgas är redan nu starka konkurrensfördelar i den växande vätgasekonomin som kommer att vara avgörande i hur snabbt vi lyckas fossilbefria branscher som är svåra att ställa om. Detta samarbete är ett bra exempel både på hur Sverige visar vägen och hur viktigt det är att man jobbar tillsammans, ibland i oväntade partnerskap.

Ovakos vätgasanläggning

Elektrolysören för produktion av fossilfri vätgas kommer att installeras vid Ovakos verksamhet i Hofors och väntas vara klar i slutet av 2022, under förutsättning att tillståndsprocessen går enligt plan. Anläggningen om 17 MW kommer att generera 3500 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Det innebär att Ovako genom konverteringen reducerar sina utsläpp av koldioxid för stålproduktionen i Hofors med 50 procent från redan låga nivåer. Investeringen på cirka 180 miljoner kronor stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet. Planen är att lokal vätgasproduktion ska användas inom alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el. (Källa Energimyndigheten)

Om Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå negativa utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Industriklivet kan även, genom så kallade strategiskt viktiga insatser, ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar. Satsningen Industriklivet startade 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. För 2021 omfattar Industriklivet cirka 750 miljoner kronor. Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag att ansvara för genomförandet.  

Foto@Ovako Marcus Hedblom, Rickard Qvarfort, Myamoto och Ulf Kristersson