Clean Hydrogen monitor 2023

Clean Hydrogen Monitor publiceras av Hydrogen Europe varje år och tillhandahåller fakta om den aktuella vätgasmarknaden i Europa, utvecklingen av marknaden för förnybar vätgas, branschens ambitioner, det politiska- och finansiella landskapet, samt leveranskapaciteten för vissa kritiska råvaror.

Vätgasindustrin håller på att formas både i Europa och globalt och projekt växer fram. Men det är endast ett fåtal av dem som kommer till slutgiltigt investeringsbeslut. Det visar hur viktigt det är att förstå sammanhang och hur olika tekniker och sektorer hänger ihop för att minska risken i vätgasprojekt.

Flera länder i Europa har lyckats lyfta de viktigaste pelarna i det regelverk som kommer att definiera utvecklingen vätgassektorn. Nu är det dags förhandling. Från mobilitet till industri, från energi till infrastruktur, vätgasen kommer att ha flera beröringspunkter i vår ekonomi – samtidigt som den hjälper oss att minska koldioxidutsläppen i vårt samhälle och säkerställa energisäkerhet och stabilitet på samma gång.

Hydrogen Europe släpper varje år Clean Hydrogen Monitor – en översikt om den komplexa och spännande nya industri som tar form. Publikationen innehåller en mängd information om värdekedjan, förklaringar till hur regelverket kommer att påverka utvecklingen samt analys av finansieringslandskapet. Eftersom Clean Hydrogen Monitor bryter ner informationen till nationell nivå, ges en tydlig bild över vilka länder som leder ansvaret och vilka som arbetar för att förbättra.

Clean Hydrogen Monitor.