Statkraft och LKAB i samarbete kring ny förnybar elproduktion i Norrbotten

Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, och LKAB, ansvarig för 85% av EU:s produktion av järnmalm, har inlett ett samarbete med fokus på landbaserad vindkraft för att kombineras med vätgasproduktion och energidistribution för el och vätgas.

Statkraft kommer att ansvara för vindkraften medan LKAB tar hand om vätgasen. LKAB:s plan att successivt öka produktionen av fossilfri järnsvamp (DRI) fram till 2050 kräver en effektiv utbyggnad av fossilfri elproduktion till konkurrenskraftiga priser i norra regionen. Målet är att minska koldioxidutsläppen hos globala kunder inom stålindustrin samtidigt som LKAB stärker sin affär och säkrar gruvbrytningen. Om planen lyckas skulle det innebära en gradvis minskning av koldioxidutsläppen inom stålindustrin, uppgående till 40–50 miljoner ton årligen fram till 2050, nästan motsvarande hela Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser.

Läs mer på Statkrafts hemsida: https://www.statkraft.se/media/news-and-stories/archive/2023/statkraft-och-lkab-i-samarbete-kring-ny-fornybar-elproduktion/