Svensk vätgasfabrik får miljardstöttning av Bill Gates och EIB

EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Bill Gates klimatfond Breakthrough Energy Catalyst investerar i ett stort svenskt vätgasprojekt. 

– Sverige har unika förutsättningar för produktion av grönt bränsle”, säger Mario Fernandez, chef för Breakthrough Energy.

År 2025 planeras anläggningen för e-metanolprojektet Flagship One, i Örnsköldsvik stå klar.  Detta tack vare ett miljardtillskott från EIB (Europeiska investeringsbanken) och EU-kommissionen i samarbete med Bill Gates, via hans finansieringsplattform för förnybar energi, Breakthrough Energy. ­ Investeringen kommunicerades under klimattoppmötet COP28 i Dubai.

– Flagship One är ett av flera projekt som han investerar 240 miljoner euro i. Samtidigt blir Breakthrough Energy delägare med 15 procent i Flagship One, berättar Sebastian Hald Buhl, Sverigechef för Ørsted och affärspartner till Bill Gates för SVT.

Fabriken i Örnsköldsvik beräknas kunna producera 55 000 ton e-metanol per år när den står klar, vilket skulle göra anläggningen till den största för produktion av grönt bränsle. Den väntas då behöva runt 20-25 anställda. Anläggningen ska byggas vid Hörneborgsverket, ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som drivs av kommunala Övik Energi i Örnsköldsvik.

Fakta

  • E-metanolen ska tillverkas med hjälp av bland annat biogen koldioxid (koldioxid från förnybara källor) som fångas in från kraftvärmeverket och grön vätgas som produceras på plats med hjälp av förnybar el. Koldioxiden och vätgasen bildar sedan förnybart elektrobränsle i form av metanol i en katalysator.
  • FlagshipONE byggs i Örnsköldsvik, Sverige och är Europas största anläggning för produktion av grönt e-metanol. Det utvecklas av Ørsted, ett grönt energibolag som är majoritetsägt av danska staten och som är världens största utvecklare av havsbaserad vindkraft.

Källa: Ørsted

Läs mer på Ørsteds hemsida: https://orsted.se/media/2023/12/orsted-i-nytt-partnerskap