Symbio inviger Europas största integrerade anläggning för tillverkning av vätgasbränsleceller

Med en årlig produktion på 50.000 bränslecellssystem banar gigafabriken SymphonHy vägen för storskalig produktion. SymphonHy är en del av HyMotive, ett strategiskt projekt på 1 miljard euro för att utveckla banbrytande teknik som stöds av Europeiska unionen och den franska regeringen som en del av IPCEI-programmet (Important Project of Common European Interest). HyMotive uppskattas att skapa 1 000 jobb under sin livstid.

Symbio, ett lika ägt joint venture mellan Forvia, Michelin och Stellantis, inviger idag SymphonHy, sin första gigafabrik, ett centrum för teknisk och industriell spetskompetens. SymphonHy ligger i Saint-Fons i Auvergne-Rhône-Alpes-regionen och är den största integrerade bränslecellstillverkningsanläggningen i Europa.

På anläggningen finns koncernens huvudkontor, en produktionsanläggning, ett innovationscentrum och Symbio Hydrogen Academy. Tack vare automatisering och robotteknik uppnås storskalfördelar och minskade produktionskostnader.

SymphonHy i siffror:

  • En nuvarande produktionskapacitet på 16 000 ska bli 50 000 år 2026
  • En befintlig yta på 26 000 m2 ska bli 40 000 m2 år 2026
  • 7 000 m2 avsatt för innovation
  • 8 000 m2 ISO 8-certifierade renrum
  • 450 ingenjörer, varav 100 är sysselsatta med innovation, och cirka 20 doktorander som täcker ett brett spektrum av discipliner. (Elektrokemisk teknik, kemi, materialvetenskap osv.)

Läs hela pressmeddelandet på Michelins hemsida.