Arbetet igång med framtidens energilösningar

Arbetet med att utveckla regionerna i mellersta Sverige för framtidens energilösningar är i full gång. På Högskolan i Gävle presenterades en mängd aktuella projekt inom resiliens och energiomställning, då de har varit värd för kompetens­centrumet RESILIENT:s årliga workshop.

Kompetenscentrumet RESILIENT är ett samarbete mellan universiteten i Mälardalen, Uppsala, Umeå samt Högskolan i Gävle, näringsliv och offentlig sektor för både teknik- och beteende­utveckling inom den ”gröna omställningen”. Projektet finansieras delvis av Energimyndigheten. Just nu pågår ett dussin forskningsprojekt inom RESILIENT och 36 företag eller andra organisationer deltar tillsammans med ett stort antal disputerade forskare och doktorander.

– I mellersta Sverige ligger många av våra mest framträdande stålproducenter i ett band från Gästrikland genom Bergslagen. I samma del av landet sker en intensiv etablering av datacenter som lockas av tillgången på hållbar energi och kompetens. För Region Gävleborg är det här en utmaning att skapa förutsättningar för lokal produktion av förnybar el för industrins omställning till ett fossilt oberoende. Samtidigt har regionen som vi kallar Mid Sweden Hydrogen Valley, unika möjligheter att producera grön el som kan skapa global konkurrenskraft för vår industri. Genom sektorssamordning av privata och offentliga aktörer skapas ett energisystem som blir mindre sårbart när Europa ska ställa om från ett fossilt beroende genom elektrifiering och grön vätgas, säger Anders Lundell från Region Gävleborg samt styrelseordförande i Vätgas Sverige.

Gävleborgs län visade upp fyra exempel på framtidens energilösningar i regionen:

  • Gävle energi berättade om sitt arbete med hållbara lösningar och behovet av flexibilitet i energisystemet. Deras utmaning är att behovet av elektricitet kommer att fördubblas fram till 2045, ökningen sker framför allt inom industrin och transport­sektorn.
  • Region Gävleborg deltog också och berättade bland annat om partnerskapet Mid Sweden Hydrogen Valley där industrin, transportsektorn, akademin och offentlig sektor i mellansverige har gått samman för att arbeta med vätgas som en del i omställningen och minskade koldioxidutsläpp.
  • Ovako i Hofors hakade på och berättade om sitt arbete för att bli koldioxidneutrala. I september i år invigdes deras vätgasanläggning och Ovako blev först i världen med att värma stål med fossilfri vätgas inför valsning. Ett stort steg har tagits för en koldioxid­neutral stålproduktion genom att ersätta gasol med fossilfri vätgas.
  • Det fjärde exemplet från länet kom från Gävle hamn som arbetar med att energioptimera hamnen och verksamheten runtomkring i ett tioårigt program som sträcker sig fram till 2030.

Foto: Några av föreläsarna vid workshopen om framtidens energilösningar: fr v. Jennie Johansson, Gävle hamn, Anders Lundell, Region Gävleborg, Stephan Barthel, Högskolan i Gävle, Mikael Sandanger och Johan Hollsten, Gävle energi, Martin Egholt, Ovako. Fotograf: Simon Forsmark.

Läs mer on RESILENT.