Swedavia har ingått ett samarbetsavtal med flera företag för att främja utvecklingen av vätgasflyg

Tillsammans med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall har Swedavia undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt arbeta för att utveckla vätgasinfrastruktur på flygplatser i Sverige och Norge. Syftet med samarbetet är att genomföra en förstudie om vätgas och etablera en ram för eventuell implementering av vätgasdrivna flyg i båda länderna. Studien kommer att omfatta hela kedjan från produktion, transport, lagring till tankning av vätgas på kommersiella flygplatser.

Vätgas kommer att bli en betydande bränslekälla

Redan nu pågår experiment med vätgasdrivna flygplan med målet att kommersialisera större vätgasflygplan från år 2035. Ambitionen är att vätgas kommer att bli en betydande bränslekälla i framtiden för flygindustrin, vilket tillsammans med biobränslen och batterielektriska plan kan bidra till att kraftigt minska flygets totala koldioxidutsläpp. Studien för flyg är den första av sitt slag och involverar två länder samt över 50 flygplatser. Studien kommer att pågå initialt under ett år med möjlighet till förlängning och kommer att undersöka utvecklingstakten för vätgasflyget samt scenarier för antal rörelser med vätgasdrivna flygplan och volymer för lagring av vätgas.

Aktörer från hela värdekedjan involverad

Samarbetet drar nytta av expertisen, kunskapen och den gemensamma strävan hos samtliga fem aktörer. Målet är att skapa ett förbättrat ekosystem för vätgasdrivet flyg vid svenska och norska flygplatser med fokus på förståelse för behoven av drift, infrastruktur, underhåll samt tankningskrav i en nordlig region med stora avstånd. Genom att involvera aktörer från hela värdekedjan och med olika kompetenser säkerställs en helhetsbild av behoven för att möjliggöra övergången till vätgasdrivet flyg.

Läs mer om arbetet med omställningen till vätgas här.