Strängnäs kommun undersöker möjligheterna med förnybar vätgas

Strängnäs kommun satsar på att kartlägga möjligheterna med grön vätgas. Med en förstudie finansierad av Klimatfond Strängnäs, inleder kommunen nu arbetet med att utveckla en handlingsplan för att realisera de möjligheter som grön vätgas kan erbjuda.

Genom samverkan med Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag, satsar de båda bolagen totalt 60 miljoner kronor för att genomföra gemensamma projekt och även uppmuntra andra lokala verksamheter att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i Strängnäs kommun, där målet är att vara en fossilfri kommun 2030.

Inom ramen för samverkan satsar de båda bolagen totalt 60 miljoner kronor för att genomföra gemensamma projekt och även uppmuntra andra lokala verksamheter att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i Strängnäs kommun, där målet är att vara en fossilfri kommun 2030.

– Förstudien ska identifiera och åskådliggöra möjligheterna för produktion och användning av vätgas med lågt klimatavtryck inom energisektorn, transporter, fastighetssektorn och industrin inom Strängnäs kommun. I uppdraget ligger också att ta fram en handlingsplan med rekommendationer för hur kommunen skulle kunna hantera möjligheterna med vätgas, säger Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare inom kommunen och den som leder arbetet med förstudien.

Genom att utforska användningsområden för grön vätgas, från reservkraftverk till industriprocesser, förväntas förstudien inte bara ge rekommendationer för hur vätgasen kan integreras i kommunens utvecklingsstrategi, utan även identifiera konkreta projekt och delmål för att uppnå klimatmålen.

Läs mer om projektet om förnybar vätgas i Strängnäs.