Nytt innovationsprojekt om gröna bränslen ska göra internationell sjöfart klimatneutral

GAMMA-projektet, ett europeiskt initiativ med 17 miljoner euro i finansiering, strävar efter att göra sjötransporter mer hållbara genom att utveckla och omvandla ett lastfartyg för att segla på klimatneutrala bränslen och grön el. Projektet, som involverar företag och forskare från Europa, fokuserar på att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser och bidra till IMO:s mål att nå nettonollutsläpp till 2050.

Det valda lastfartyget från TOPIC Fleet har en kapacitet på 60 000 ton dödvikt och kommer att omvandlas med innovativa teknologier. Det inkluderar ett nytt bränslesystem som drivs på e-bränslen för att ersätta fossila bränslen. Dessutom kommer en integrerad användning av ammoniak, grön metanol och vätgas att möjliggöra elektricitetsproduktion med hjälp av bränsleceller. Förnybar energi från solpaneler kommer också att användas för att producera vätgas.

Projektet involverar flera partners från olika europeiska länder, inklusive teknikföretag som bidrar med omvandlingsteknik och reningsteknik. Målet är att integrera dessa gröna teknologier på ett sätt som bevarar fartygets operativa förmåga och säkerhet.

Den gröna omställningen inom sjöfarten är nödvändig för att möta framtida regleringar och förbli konkurrenskraftig på marknaden. Investeringar i gröna teknologier, antingen genom ombyggnad av befintliga fartyg eller genom nybyggnation, är avgörande för sektorns framtid. Genom GAMMA-projektet strävar man efter att leverera avancerade fartygstjänster med hög miljökvalitet utan att kompromissa med effektivitet och flexibilitet.

För att utvärdera projektets miljöprestanda kommer en analys att utföras av Politecnico di Milano för att beräkna CO2-utsläppen över hela fartygets livscykel, från produktion av bränsle till dess användning (well-to-wake-analys).

Läs mer om Gamma projektet.