Stort fynd av naturlig vätgas i gruva i Albanien

Forskare och företag letar över hela världen för att finna naturlig vätgas, så kallad vit vätgas för att användas till rent bränsle. Vit vätgas är vätgas som förekommer naturligt i gasform i avlagringar i berggrunden.

Nu har en grupp forskare vid det franska universitetet Grenoble Alpes kunnat uppmäta ett av de största flödena av naturlig vätgas som hittills har rapporterats, det uppger New Scientist. Fyndet gjordes djupt nere i en kromitgruva i Bulqiza i Albanien. 

– Bubblandet är väldigt, väldigt intensivt, det är som i en jacuzzi, säger forskaren Laurent Truche till New Scientist.

Ser lovande ut för platser med liknande geologi

På jakt efter mer påtagliga bevis gick Truche och hans kollegor ner ner i Bulqizë-kromitgruvan i Albanien, där vätgas sipprade ut ur klipporna och orsakat flera explosioner. Gasen som bubblar fram består till mer än 80 procent av väte, med en inblandning av metan och lite kväve. Forskarna bedömer att flödet motsvarar 11 ton vätgas per år, och att gasen kommer från en djupare reservoar som åtminstone rymmer 5 000 till 50 000 ton vätgas.

I jämförelse med Hybritprojektet, där LKAB uppskattar att de kommer att behöva producera över en miljon ton vätgas, är fyndet i gruvan blygsamt. Men de franska forskarna tror att platser med liknande geologi – inom en exponering av järnrik sten, så kallad ofiolit, skulle kunna vara intressanta källor till naturlig vätgas.

Läs de publicerade rönen från forskarna i tidningen New Scientist.