Vi vill höra dina tankar om en jämställd energibransch

Vi på Vätgas Sverige, strävar ständigt efter att främja jämställdheten inom vår framväxande vätgasbransch. Detta ämne lyftes även vid den senaste Women in Green Hydrogen – Sweden (WiGH)-träffen i Stockholm i januari i år.

Vi är nu angelägna om att samla tankar och idéer för att bättre förstå både de utmaningar och möjligheter som finns inom jämställdhetsfrågan i vår bransch. Genom att delta i denna dialog har ni möjlighet att vara en nyckelspelare i utvecklingen av en projektansökan till Jämställdhetsmyndighetens kommande utlysning.

Där avser vi att adressera viktiga delmål såsom makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet. Vi hoppas att ni vill vara en del av denna ansökan och framtida projekt.
Vår nya kollega, Anna Grzelec PhD, som bl.a. har omfattande forskningserfarenhet inom ämnet ”Gender and Technology”, kommer att spela en central roll i att forma och driva detta projekt framåt.

Vi ser fram emot att höra era tankar och perspektiv för att tillsammans skapa en stark grund för vårt arbete mot en mer jämställd och inkluderande energibransch. Er input kommer att vara avgörande för att forma vårt gemensamma projekt och adressera de centrala frågorna i vår ansökan.
Ansökningsperioden öppnar om en vecka och vill ni vara en del av detta kan ni kontakta Louise Weinreder, louise@vatgas.se, så snart det går för vidare samtal.

Vi hoppas på er medverkan och engagemang!