Vätgas perfekt i hamnmiljö

När Göteborgs Hamn behöver eldrivna grävmaskiner utan att dra kablar från det ordinarie elnätet, blev vätgas lösningen. Eftersom tekniken innebär att det går att elektrifiera på platser där det inte finns någon framdragen ström. Istället laddas batterierna från den energi som finns i den gröna vätgasen levererad i en container av Linde Gas. Vätgasen omvandlas sedan till elektricitet i en flyttbar vätgasgenerator från Hitatchi Energy, där PowerCell Group tillhandahåller kraftmodulerna och kunskapen om integrering av bränsleceller. Med hjälp av generatorn kan elgrävmaskinen utföra arbetet i det nya hamnområdet Arendal 2, utan stöd av det fasta elnätet.

Arendal 2 är den största hamnutbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 70-talet. Här testas utsläppsfria grävarbeten genom en elgrävmaskin som får el via en vätgasgenerator. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn har som mål att minska hamnrelaterade CO2-utsläpp med 70 procent, från Vinga ute till havs, till och med hela Göteborgsområdet på landsidan. Stort fokus ligger på att skapa förutsättningar för sjöfartens och landtrafikens omställning genom fossilfri infrastruktur och tillgång till en mix av alternativa bränslen. Den eldrivna grävmaskinen är från AB Volvo och används i ett av hamnens stora infrastrukturprojekt, Arendal 2 där 140 000 kvadratmeter ny terminalyta tillskapas i Göteborgs Hamns ytterhamnar.

Vätgas har en växthusgasreducerande potential i alla dessa delar. Det menar Viktor Allgurén, som är innovationschef på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande:

– I en blandad och energiintensiv verksamhet som en hamn är finns väldigt många användningsområden. Det kan vara som bränsle för lastbilar, lok eller hanteringsutrustning i terminalerna, för framdrift av fartyg, eller för att stötta elnätet när ett fartyg är elanslutet vid kaj. Så användningen av vätgas passar perfekt in i hamnkontexten.

Viktor Allgurén, Innovationschef Göteborgs Hamn. Foto Jonas Bilberg, Göteborgs Hamn