Utbyggnad av infrastruktur för vätgas kräver tydligt regelverk

En utbyggd infrastruktur för vätgas skulle skapa flexibilitet för elsystemet, stärka energiberedskapen och framför allt göra det möjligt för fler verksamheter att få tillgång till en växande vätgasmarknad och förbättrade möjligheter till omställning.

Energimyndigheten har nu överlämnat sin rapport ”Vätgas och vätgasinfrastruktur i det svenska energisystemet” till regeringen, vilken utgör en delrapport inom uppdraget att samordna arbetet med vätgas i Sverige.

Vätgas Sveriges medlemmar har bidragit med flera inspel till rapporten och vi ser fram emot nästa steg!

 – För att svenska företag och aktörer ska vilja planera och genomföra investeringar behövs ett tydligt regelverk. Ramarna för regelverket bör utgå från gasmarknadspaketet som väntas träda i kraft under våren 2024, säger Robert Andrén generaldirektör på Energimyndigheten.

Läs rapporten på Energimyndighetens hemsida här.