ABB: Vätgasen kan bli en game changer på energimarknaden

Finland har som officiellt mål att vara ett föregångsland och bli klimatneutralt före år 2035, vilket innebär att andelen förnybar energi behöver öka kraftigt de kommande åren. Som det ledande företaget i programmet Green Electrification 2035, som syftar till att hitta lösningar som möjliggör en snabbt växande användning av förnybar energi, har ABB en nyckelroll i arbetet och utmaningen med att nå klimatneutralitet. Simo Säynevirta, som i januari 2023 valdes till ordförande för nätverket Hydrogen Cluster Finland, är Head of ABB Green Electrification ecosystem.

– ABB har i sin tur länge varit en partner till skogsindustrin vad gäller elektrifiering, automation och andra lösningar, säger Simo Säynevirta.

I sitt föredrag på konferensen Pulp & Beyond 2024 lyfte Simo Säynevirta vätgasens potential som en game changer på energimarknaden, speciellt inom skogsindustrin. Genom att använda grön elektricitet för elektrolys kan vätgas framställas. Vilket i kombination med biogen koldioxid från skogsindustrin kan generera elektrobränslen för transportsektorn. ABB ser elektrifiering och vätgasproduktion som nyckelfaktorer för att balansera framtidens energisystem, särskilt med tanke på väderberoende energiproduktion från sol och vind. Säynevirta uppmanar industrier att omfamna nya teknologier och förändra sina processer för att stödja den gröna omställningen och minska koldioxidutsläppen.