Norwegian Hydrogen får 9,2 miljoner euro från EU för grön vätgasinfrastruktur i Finland och Danmark

Vireon, ett dotterbolag till Norwegian Hydrogen och ledande inom vätgasbränsle i Norden, har tilldelats 9,2 miljoner euro från EU för att vara pionjärer inom grön vätgasinfrastruktur i Finland och Danmark. Det här är en betydelsefull finansiering för Vireon för att bygga grön vätgasproduktion och tankstationer för tunga fordon i Finland och Danmark.

Projektet syftar till att bygga och implementera en 5 MW elektrolysör samt ett nätverk av grön vätgastankstationer från norra Finland via Sverige och Danmark till kontinentala Europa. Sju tankstationer kommer att byggas i Finland och Danmark, vilket säkerställer bred tillgänglighet för både personbilar och tunga fordon. Det här projektet stöds av EU-finansiering genom Connecting Europe Facility (CEF) och harmonierar med målen i European Green Deal.