Europeiska vätgasbanken: Resultat från pilotauktionen visar på ökad konkurrenskraft för förnybar vätgas

Resultaten från den första auktionen för ”European Hydrogen Bank” pekar på att förnybar vätgas är konkurrenskraftig. Totalt delade sju projekt på hela EU 720 miljoner euro för att producera 1,58 miljoner ton förnybar vätgas över en tioårsperiod och på så sätt undvika över 10 miljoner ton koldioxidutsläpp.

Vinnarna i auktionen säkrade finansiering per kilogram producerad vätgas från Innovationsfonden, EU:s handelssystem för utsläpp. Detta minskar klyftan mellan produktionskostnader och det pris som vätgasanvändare är beredda att betala. De vinnande buden låg mellan 0,37 och 0,48 euro per kilogram vätgas, vilket är betydligt under det takpris på 4,5 euro som fastställts för projekten i Spanien, Portugal, Norge och Finland.

Jorgo Chatzimarkakis, VD för Hydrogen Europe, betonade betydelsen av konkurrenskraft och innovation i urvalet av dessa projekt. Han noterade att den höga deltagandegraden visar på branschens engagemang och indikerar att budgeten för kommande auktioner behöver utökas utöver de 2,2 miljarder euro som EU-kommissionen har reserverat. Även om detta stöd skulle tilldelas alla projekt, skulle det fortfarande vara en mindre del av den förnybara vätgasvolym som Europa behöver för att nå målen för den gröna given 2030.

De individuella bidragsavtalen förväntas undertecknas senast i november 2024, och projektutvecklarna måste påbörja produktionen inom fem år efter underskriften.

En vidare analys av situationen visar att de vinnande buden i auktionen inte helt återspeglar marknaden på grund av budgetens begränsningar och det relativt låga antalet deltagande projekt. Det höga kostnadsläget för vätgas i vissa projekt reflekterar de strikta reglerna för förnybar vätgasproduktion, och det begränsade antalet bud indikerar att många projektledare stöter på utmaningar med regler om stöd.

Europakommissionen planerar att genomföra en andra auktion senare under året med insikter från den pilotauktionen. Det föreslås att framtida villkor och bestämmelser bör hantera finansiering, slutförandebidrag, och tid för igångsättning av projekt mer effektivt baserat på lärdomar från den första auktionen.

För mer information:

European Commission press release: European Hydrogen Bank auction provides €720 million for renewable hydrogen production in Europe

Draft T&Cs for the 2024 auction: Innovation Fund IF24 Auction – Draft Terms and Conditions