Karta över svenska vätgasprojekt

Vätgasprojekten i Sverige blir allt fler och fler. Flera är redan under genomförande, medan många andra är på planeringsstadiet. Nu har Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden (CH2ESS), en forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitet med inriktning mot vätgasanvändning i industriella processer och energisystem, tagit fram en vätgaskarta. Kartan visar de projekt som blivit inrapporterade senast under Vätgaskonferensen 2023. Kartan gör en översikt över vilka projekt är i drift, första spadtaget, projektering, förstudie och övrigt.

Uppgifterna om tankstationerna för vätgas är från början av 2023. Alla projekt lokaliseras efter städer, därför framgår inte den exakta platsen för projekten utan istället den stad som ligger närmast projektplatsen. En ny uppdatering kommer att göras före sommaren 2024. Nya data är därför extra välkomna!

  • För uppdatering eller komplettering av kartan, välkommen att dela din information här.

Läs mer CH2ESS hemsida här.

Bild: Luleå Tekniska Universitet