Arena Vätgas – Almedalen 2023

Var med och påverka den viktiga energifrågan! Arena Vätgas är den givna platsen för samtal om hur förnybar vätgas kan bidra i omställningen till ren energi, mer jobb och lägre utsläpp inom transportsektorn. Vi har samlat branschen och som vanligt medverkar aktörer från näringsliv, akademin och politiken. I år håller vi till på Hansaplatsen, Donnersgatan 6, ett stenkast från partiledarscenen. Hoppas vi ses!

Stort tack till våra samarbetspartners Energigas Sverige, RISE, Everfuel, Metacon, Trelleborgs Energi, Rejlers, OX2, Gotlandsbolaget, Euromekanik, NH2 – Norwegian Hydrogen, Siemens Energy, Eolus, Nordic Hydrogen Corridor, Plagazi och Nordion Energi som gör Arena Vätgas i Almedalen möjlig!

Varmt välkommen till vårt tält på Hansaplatsen 28 juni kl. 13-16.

Program

13:00 -13:45 Långsiktig energiöverenskommelse för våra kommande generationer

Behovet av en ny energiöverenskommelse ökar för var dag. Hur klarar vi omställningen med ett stort ökat behov av energi och hur kan vi samtidigt klara vår försörjningstrygghet och beredskap?

Omställningen och stora satsningar inom industrin visar på ett stort behov av ny energiproduktion. Men avsaknaden av planer minskar landets attraktionskraft för investerare, samtidigt som det begränsar näringslivets möjligheter till tillväxt. Ett nytt modernt energisystem är långsiktiga investeringar där landets politiska ledning måste engagera sig till en mycket högre grad än tidigare.

Mod och kunskap måste visas för att kunna bygga blocköverskridande planer som överlever mandatperioderna. Vidare måste de politiska besluten vara synkade från nationell till lokal nivå för att tillståndsprocesser och ledtiderna för byggnationen inte blir för långa.

Medverkande:


14:00-14:45 Sverige – en återkomst som stor industrination?

Vi står inför att skapa ca 100 000 nya arbetstillfällen inom industrin i Sverige och har därför stor potential om rätt beslut tas i närtid. Men kommer Sveriges beslutsfattare förstå och våga satsa så att det blir verklighet? Eller kommer jobben skapas i Kina, USA och andra EU-länder?

Det är omställningen i svensk industri som nu driver på starkt inom vätgasområdet. Vätgas är en möjlighet att ersätta olika fossila alternativ. En del industrier har redan använt vätgas framställd av fossila råvaror och har därmed erfarenhet av gashantering, medan andra branscher genomgår en stor omställning och byter process för att få ned klimatbelastningen.

Vi bedömer att ca 90% av den ”nya” vätgasen som ska produceras kommer att behövas i industrin. Utredningar visar på att 20 000 nya jobb skapas direkt i industrin i norra Sverige och med tillhörande s.k. ringar på vattnet eller s.k. multiplikatoreffekt, leder det till ca 100 000 nya arbetstillfällen fram till 2035 i landet norra regioner. Utvecklingen skapar sannolikt växtvärk och ett stort behov av kompetens och inflyttning. Det kommer sannolikt även att leda till många nya jobb även i södra Sverige i annan industri. Så för landet som totalt finns stor potential om vi tar rätt beslut i närtid.

Medverkande:


15:00 – 15:45 Vätgasklivet för transportsektorn

Det växer intresse för vätgas i allt tyngre fordon som lastbilar, bussar, men även i båtar, flyg och tåg. Vi ser en infrastruktur växa fram, men kommer fordonen att produceras i takt med utbyggnaden av vätgastankstationer?

Transportsektorn inom sjö, väg, tåg och flyg pekas ut som en sektor som måste förändras för att klara både klimatmålen och även få bukt med hälsoeffekterna. Teknikerna finns redo men ändå tar implementationen alldeles för lång tid. Det kommer att under 2023 beslutas om en förordning för infrastrukturen för elektrifierade fordon. Det gäller för både laddning och tankning med vätgas. Sverige kommer att ta ett rejält kliv med antalet vätgastankstationer redan innan förordningen börjar gälla. Vi har idag fyra publika vätgastankstationer och tre företagsstationer. Det är beviljat stöd till ytterligare 60 tankstationer till 2025 och vi behöver totalt komma upp i 85 stationer som krävs enligt förordningen. Sverige behöver nu ta fram en plan för hur vi ska uppfylla förordningen, för att vi ska kunna ta nästa steg mot lägre utsläpp.

Medverkande:


Träffa oss i Almedalen – vi är på plats hela veckan

Anders Lundell, styrelseordförande
Charlotte Blomberg
kommunikationsansvarig
Björn Aronsson
verksamhetsledare

Elin Thorsson
kommunikationsansvarig event & medlemmar

Jeanette Johansson
senior affärsutvecklare


Partners