Ett steg mot en mer ambitiös utveckling av vätgastankstationer i EU

I veckan röstade utskottet för transport och turism i EU parlamentet om ett antal frågor kring mobilitet och transport. Som en del av förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), enades utskottet om att i slutet av 2027, ska det finnas en vätgastankstation (HRS) var 100:e kilometer längs korridoren The Trans-European Transport Network (TEN-T). Varje vätgastankstation ska ha en daglig kapacitet på två ton och ska erbjuda minst 700 bar.

Omröstningen står i kontrast till Europeiska kommissionens tidigare förslag om att tankstationer ska byggas var 150:e kilometer senast 2030 Det visar på en en mer robust och ambitiös uppsättning av policies och mål kring infrastrukturen för vätgas.

Man kom också överens om att flytande HRS skulle installeras var 400:e kilometer. Dessutom ska det finnas minst en HRS per urban nod – ett område som omfattar en eller flera kärnstäder, såväl som stadsnära och regionala områden som omger dessa städer. Dessutom skulle alternativa bränsledata upprättas senast 2027 för att ge information om tillgänglighet, väntetider och kostnadsskillnader vid olika HRS.

Branschorganisationen Hydrogen Europe välkomnar med glädje de positiva steg som utskottet tagit och uppmanar ledamöterna att ta med sig detta starka momentum till omröstningen i plenum i slutet av månaden.

Hydrogen Europe uppskattar att Europaparlamentets förslag ska leda till cirka 1 500 vätgastankstationer till 2030, vilket är betydligt mer än det ursprungliga förslaget från Europeiska kommissionen. Det tidigare förslaget som antogs av medlemsstaterna i juni innebar att bygga HRS endast i kärnnätet för TEN-T och spridas var 150:e kilometer. Det skulle uppskattningsvis endast innebära 200 vätgastankstationer, menar Hydrogen Europe.

Läs mer om vätgas i transporter under vår faktadel.