Spansk storjätte satsar på storskalig anläggning för grön ammoniak och konstgödsel i Sverige

Nu satsar Grupo Fertiberia på att utveckla storskalig anläggning för grön ammoniak och konstgödsel i Norrbotten. Grupo Fertiberia, ett spanskt företag tillika den största producenten av växtnäring på den iberiska halvön och i Frankrike, tar nu ett avgörande steg framåt för att leda omställningen för den europeiska konstgödselindustrin.

grön ammoniak och konstgödsel i Sverige

Projektet för grön ammoniak och konstgödsel i Luleå-Bodenområdet kommer att vara innovativ i både sin design och sin utveckling, med mer än 600 MW elektrolysörer, en grön ammoniakanläggning som producerar 1 500 ton/dag , och en årlig produktion på mer än en halv miljon ton koldioxidsnåla gödselmedel och industriprodukter. Förutom den senaste elektrolysertekniken kommer den nya anläggningen att vara utrustad med toppmoderna processer som uppfyller de högsta miljö- och säkerhetsstandarderna. Grupo Fertiberia kommer att införliva sin omfattande erfarenhet och kunnande inom drift och ingenjörskonst i designen och driften av den nya anläggningen.

Projektet innebär en investering på mer än 1 miljard euro och skulle kunna vara i produktion år 2026. Elektrolysanläggningen kommer endast att använda vatten och luft som insatsvaror och kommer att försörjas med förnyelsebar el, huvudsakligen från vindkraft och vattenkraft. Initiativet, känt som ”Green Wolverine”, bygger på Grupo Fertiberias ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen i Spanien, samt på de exeptionella förutsättningar i Norrbotten, där 100% av elproduktionen redan kommer från förnyelsebara energikällor.

Investeringen, som kommer att skapa 2 000 arbetstillfällen under byggnationsfasen och ytterligare 500 kvalificerade arbetstillfällen när den tas i drift, bidrar till att ett nytt nav för grön ammoniak och konstgödsel skapas. Investeringen bidrar även till en ökad självförsörjningsgrad i Sverige och EU. Den gröna ammoniaken som produceras kommer dessutom att användas för att minska koldioxidutsläppen för andra strategiska sektorer, till exempel sjötransporter eller gruvindustrin, för att bara nämna två exempel.

– En investering av den här typen kommer att bidra med både arbetstillfällen och ökad produktion av mat. Och kanske än viktigare så leder det till att minska Sveriges klimatavtryck, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.

Källa: Invest in Norrbotten

Elektrolys

El omvandlas till vätgas med hjälp av vatten som spjälkas upp i väte och syre, så kallad elektrolys. Processen är väletablerad och har använts i över hundra år inom industrin.  Läs mer om hur man tillverkar vätgas här.

elektrolys