H2 Green Steel säkrar 3,5 miljarder euro i stöd för att tillverka fossilfritt stål

H2 Green Steels planer på ett stålverk i Boden blev offentliga i februari 2021. Tanken är att från slutet av 2025 tillverka fossilfritt stål i en fabrik som ska ge minst 1 500 nya jobb.

H2+Green+Steel+visio

Bild: H2 Green Steel

H2 Green Steel meddelar att de har fått stöd från ledande europeiska finansinstitutioner för 3,5 miljarder euros skuldfinansiering. Institutionerna avser att stödja företaget och dess vätgasdrivna gröna stålverk i norra Sverige genom skuld- och kreditgarantier.

Dessa starka åtaganden för vår skuldfinansiering visar hur långt vi har kommit på vår resa, på mycket kort tid. Vi är imponerade av dessa institutioners samarbetsstrategi och det ledarskap de visar när det gäller att finansiera övergången. Stödet från Europeiska Investeringsbanken, Riksgälden och några av världens ledande exportkreditinstitut och banker, understryker inte bara vårt affärscase och skuldbärande förmåga, utan lyfter också fram viljan att stödja initiativ som kommer att bidra till att uppfylla målet för Parisavtalet.” säger Henrik Henriksson, H2 Green Steels vd.

H2 Green Steel vill genomföra den globala stålindustrins största tekniska förändring någonsin genom att eliminera nästan alla CO₂-utsläpp från stålproduktionsprocessen. För att lyckas leverera grön stål till europeiska länder behöver de en mycket stor mängd förnybar el. Ett samarbete med Statkraft kommer möjliggöra för en stor del av denna leverans. Läs mer om samarbetet med Statkraft här!

Läs mer här!