Norden driver på vätgasutvecklingen i Europa

Björn Aronsson, Vätgas Sverige, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum, Jari Ihonen, VTT, Jón Björn Skúlason, Icelandic New Energy samt Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen.

Efter två dagar i Köpenhamn på Hydrogen Fuels Cell conference (HFC 2022), kan man inte vara annat än övertygad om att Norden ligger i framkant av vätgasutvecklingen. Under konferensen fick vi ta del av flera nordiska företag och organisationer som både tänker nytt, vågar ta steget och skala upp mot en grön omställning.

Skillnader mellan de nordiska länderna

Island, Norge, Sverige, Finland samt Danmark gav en uppdatering av vätgasutveckling och status i varje land. Det visade sig finnas en hel del skillnader mellan länderna både vad gäller ambitionsnivå och viljan att stötta en marknadsutveckling från politiskt håll. Här finns utrymme att bygga vidare på de olika ländernas styrkor och lära av varandra. Energimyndigheten gav en uppdatering där de pekade på vikten av att hitta samverkan och affärslösningar mellan de olika sektorerna industri, transport och energi. Att hitta synergier mellan sektorerna är nödvändigt för att vätgas ska kunna användas i en större utsträckning. Vätgas Sverige presenterade bland annat satsning på infrastrukturen och byggandet av hundra vätgastankstationer under de kommande åren.

Vätgasen från olika perspektiv

Hela vätgasens värdekedja fanns representerad på HFC 2020. Såväl vätgasproducenter, teknikleverantörer, produkttillverkare och inte minst användare fick tillfälle att presentera sig på konferensen. Exempelvis norska livsmedelstillverkaren Asko som önskade fossilfria transporter och vågade initiera vätgasdrift för deras lastbilar.

Vi fick även möjlighet att diskutera hur Norden kan samarbeta ännu bättre för att driva på vätgasutvecklingen inom energisystemet, flyg, maritimt samt hur forskning och utveckling kan bidra.

Starkt samarbete mellan de nordiska länderna

Det står klart att samtliga nordiska länder har en stark önskan att samarbeta ytterligare för att bli en nordisk vätgashub tillsammans med övriga länder i Europa. Norden har en enorm potential att växa inom området tack vare god tillgång till förnybar energi, hög kompetens, färdig teknik och fokus på omställningen till fossilfritt.