Almedalen – Arena Vätgas

Vilken Almedalsvecka vi haft! Många besökare kom till vårt tält och lyssnade när vi diskuterade vätgas i industrin, energiområdet och transporter. Här följer några av höjdpunkterna i våra tre seminarier.

Omställningen och stora satsningar inom industrin visar på ett stort behov av ny energiproduktion. Från dagens 150 TWh till 280 TWh år 2030- 2035. Här är förnybar vätgas nyckeln till omställningen och minskade CO2-utsläpp i många industrier. Inte bara inom fossilfri stålverkning. Men avsaknaden av planer minskar landets attraktionskraft för investerare, samtidigt som det begränsar näringslivets möjligheter till tillväxt. Ett nytt modernt energisystem är långsiktiga investeringar där landets politiska ledning måste engagera sig till en mycket högre grad än tidigare. Utbildningen behövs hos politiker och myndigheter.

Talarna lyfte att det största hindret för att komma igång är orimliga ledtider för tillstånd. Deltagarna pekade särskilt på några saker att göra: våga skapa samplanering mellan olika energisystem, politiker måste inse att de måste nå samsyn vad de vill med ”energisverige”.

Idag står vi inför orimligheten att det tar fyra gånger så lång tid att få ett beslut som det tar att bygga själva parken. Mod och kunskap måste visas för att kunna bygga blocköverskridande planer som överlever mandatperioderna. Vidare måste de politiska besluten vara synkade från nationell till lokal nivå för att tillståndsprocesser och ledtiderna för byggnationen inte blir för långa. Som exempel togs Tyskland, vilka redan i höst kommer att fatta beslut om en lagstiftning för detta. Tyskland har bestämt sig för att använda vätgas. Kortsiktigt behövs fler tillstånd för vindkraft både till land och havs.

I Östersjön ska en vätgasinvestering om 200 miljarder göras, som finansierad bland annat från pensionsfonder. Det är centralt att samhällsmedborgare vet var hur investeringarna finansieras.

Sverige är ett exportland och behovet av energi söderut är enormt. Vi måste se vår del i den marknaden. Marknaden ska inte regleras – men infrastrukturen måste det. Annars vågar ingen investera. Däremot är begreppet ”partiöverskridande energiöverenskommelser” infekterat. Det är bättre vi börjar att tala i termer av ”samplanering”.

Läs mer om våra programpunkter och se debatterna i efterhand: https://vatgas.se/almedalen-2023/