Höjdpunkterna från Almedalen

Almedalsveckan är slut för i år och vi har packat ihop Arena Vätgas för den här gången. Intresset var stort och vi vill tacka alla som kom till vårt tält på Hansaplatsen för att diskutera omställningen med ökat energibehov som följd. Vi har summerat några höjdpunkter:

Näringslivet är redo men politiken tvekar

Att näringslivet står redo och vill framåt är tydligt. Nu förväntar sig branschen att politikerna gör sitt. Att de når samsyn med vad de vill med AB Sverige.

Projekten finns, men vi behöver besluten, säger Hillevi Priscar, VD OX2. 

Politiken väntar på input för att kunna göra de enorma investeringar som krävs, inte minst med tanke på säkerhetsläget som råder just nu och där energifrågan är en viktig del.

– Vi ska inte bygga in oss i system som vi inte kan ta oss ur, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot, Kristdemokraterna.

Från samverkan till samplanering

Samplanering mellan branscherna i energisystemet är centralt för att nå effektivitet framåt och inte förlora värdefull tid.

Ett av de största hindren för att komma igång med ökad energiproduktion är orimligt långa tider för att få tillstånd.  

– 2030 målet är viktigt, det är det som driver hastighet. Man kan göra det snabbare i andra länder, där det tar 3-4 år. Här tar det 10 år. Det duger helt enkelt inte, säger Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet  

Enorm utmaning att öka elproduktionen

Sverige behöver öka sin elproduktion markant från dagens 150 TWh upp till 370TWh mot 2050. Panelen var enig om att det är en stor utmaning. Tiden börjar rinna ut, men det är inte omöjligt.

– Det gäller att vi tittar på systemperspektivet, vi har flera fossilfria teknologier. Det gäller inte bara produktionen. Vi har nät, det är systemtjänster och lagring. Man måste få helhetsgreppet, säger Johan Sveningsson, Uniper.  

Vätgas är en del av energipaletten, och kan fylla luckan mellan el och andra fossilfria alternativ.


– Det låter ibland som om elektrifiering och gas står emot varandra. Men så är det verkligen inte. De stöttar varandra och ger systemnyttor åt varje håll, säger Anna Wallentin, Energigas Sverige  

Vätgas ny affärsmöjlighet

Sektorskopplingar ger unika möjligheter. Vätgasen blir en ny affärsmöjlighet där spillvärmen tas in från vätgasproduktionen, och man säljer vätgasen till en industrikund. Vilket gör att man får en väldigt hög totalverkningsgrad och god ekonomi. 

Tekniken finns för att behålla sättet vi transporter oss på: köra långa körsträckor när vi vill, samtidigt som det är klimatneutralt. Det som saknas är samordning av politiska förslag som ger incitament för att bygga 85 vätgastankstationer till år 2025.

Utbildning och kompetens behövs nu

Akut behov av kompetensförsörjning var något som lyftes i samtliga seminarier. För att få omställningen att hända, handlar det om att utbilda människor – inte minst politiker. 

Du som missade våra intressanta och energifyllda seminarier kan se dem i efterhand här.

Vi är Arena Vätgas