Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Tekniken används idag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria fordon och bussar där rent vatten är det enda utsläppet.

  • Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H 2
  • Väte är både det vanligaste och det lättaste grundämnet
  • Vid rumstemperatur och normalt tryck är väte gasformigt
  • Energidensiteten är hög per massenhet, men låg per volymenhet för okomprimerad vätgas.
  • Det sistnämnda gör det utmanande att lagra och transportera vätgas på ett effektivt sätt.
  • De vanligaste sätten att lagra vätgas är antingen i komprimerad form vid 200–700 bar eller i flytande form, vilken den antar vid –253 grader Celsius