Vätgas hanteras och används dagligen i ofantligt många delar av vårt samhälle. Det är faktiskt den mest vanliga industrigasen vi har idag. Och i drygt hundra år har industrin hanterat enorma mängder vätgas och utvecklat arbetssätt för att producera, lagra, transportera och använda vätgas på ett säkert sätt.

Vätgas är lättantändligt, men eftersom vätgas är det lättaste elementet i universum så försvinner gasen snabbt upp i atmosfären. Tiden då vätgas skulle kunna antändas är därför väldigt kort.

Som trycksatt gas behöver hanteringen av vätgas ske efter klara riktlinjer, precis som det gäller för alla andra bränslen. På många sätt är vätgas till och med ett säkrare bränsle än de drivmedel som används i konventionella fordon. Fossilbaserade bränslen tenderar att spridas i vätskeform, när de brinner skapas het aska och strålningshetta. Med vätgas är det tvärtom. Skulle vätgas antändas skapas ingen het aska och väldigt lite strålningshetta. Tack vare vätgasens höga energidensitet och bränslecellens höga verkningsgrad, så behöver en bränslecellsbil bara en tredjedel av den energimängd som ett traditionellt fordon med förbränningsmotor kräver, vilket gör att värmeutvecklingen vid en brand också bara blir ungefär en tredjedel om allt bränsle skulle brinna upp.

Säkra fordon med vätgas

Alla bränslecellsbilar går igenom omfattande krocktester och har ett säkerhetssystem som gör dem minst lika säkra som vanliga bensinbilar. Bränslecellsbilar testas efter samma krockteststandards (NCAP) som konventionella bilar och bedöms efter samma stränga krav. Att en tank skulle explodera undviks på flera sätt:

  • Eftersom det inte finns något syre i tankarna kan det inte ske en explosion inne i dem.
  • Om en brand skulle uppstå finns ventiler som först stänger av vätgasflödet helt. Om temperaturen skulle fortsätta att stiga ökar trycket i tanken. För att inte trycket i tanken ska göra att den brister finns ytterligare ventiler som släpper ut vätgasen på ett kontrollerat vis, bort från de som sitter i bilen.
  • Sensorer som upptäcker läckor av vätgas finns på flera ställen i bilen som larmar och stänger av vätgasen om läcka skulle uppstå.
  • Vätgas stiger mycket snabbt uppåt vid läckage, vilket gör att vätgasen snabbt lämnar bilen i en ofarlig riktning om utsläpp skulle ske, till skillnad från flytande drivmedel som diesel och bensin.