Last- och tankbil

Vätgas som fordonsbränsle transporteras främst i last- eller tankbil till de som ska använda den. Att transportera vätgasen i rör är kostnadseffektivt beroende på avståndet. Läs mer om tillstånd att anlägga rörledningar.

Elektrolysör

Det går även att placera en elektrolysör i närheten av tankstationen som tillverkar vätgas från el och vatten.

Rörledning

När man behöver transportera större mängder vätgas mellan fasta punkter, lämpar det sig att transportera i rörledningar. I Sverige används rörledningar endast inom industriområden, men i bland annat norra Frankrike och Benelux används rörledningar i stor utsträckning för att transportera vätgasen. Flera projekt har initierats för att främja utbyggnaden av rörledningar i Europa bland annat “Hydrogen backbone” initiativet.

Energiomvandling

För att göra vätgas till el eller värme krävs att den omvandlas i en bränslecell, förbränningsmotor eller gasturbin. Bränslecellen har en hög verkningsgrad på ungefär 60 – 70 % .