Idag används vätgasen främst som råvara inom den kemiska industrin. Men tack vare ökade krav på att få  bort fossila bränslen, kan vätgasen bli central i flera nya värdekedjor för att ersätta fossil energi. Bland annat inom stålindustrin, där kol och koks ska fasas ut, för att istället använda fossilfri el för att producera vätgas genom elektrolys. HYBRIT och H2 Green Steel är två initiativ. Inom kemi- och raffinaderiindustrin är vätgas en förutsättning för att ställa om. Här pågår flera initiativ, exempelvis Preemoch St1 som satsar på produktion av vätgas från elektrolys.