Ett steg mot en mer ambitiös utveckling av vätgastankstationer i EU

I veckan röstade utskottet för transport och turism i EU parlamentet om ett antal frågor kring mobilitet och transport. Som en del av förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), enades utskottet om att i slutet av 2027, ska det finnas en vätgastankstation (HRS) var 100:e kilometer längs korridoren The Trans-European Transport Network (TEN-T). Varje […]

Kanada och Tyskland  skriver avtal om export av vätgas   

Avtalet innefattar bland annat samarbete mellan länderna och att de gemensamt framhåller att vätgas som en essentiell roll i omställningen till klimatneutralitet. Det innebär att koldioxid från industrin ska bort och att Kanada från och med 2025 ska exportera ren vätgas till Tyskland. Rysslands krig i Ukraina har på kort tid ändrat förutsättningarna för import av […]

12,4 miljoner euro från EU för att bygga 12 vätgastankstationer

EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) har beviljat medel för vätgasinfrastrukturprojektet ”GREATER4H”. Syftet med projektet är att möjliggöra för tunga vägtransporter att övergå från diesel till vätgas över gränserna till Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Den nya, fossilfria infrastrukturen gör det möjligt för dieselbilar att fasas ut år 2025, även andra vätgasdrivna fordon kan tanka på […]

Göteborg får en ny vätgastankstation för tung trafik

Stationen kommer att placeras i hamnens RoRo terminal, där 350.000 lastbilar passerar varje år. Om ett beräknas vätgastankstationen vara klar och kommer endast leverera grön vätgas. I samarbete med The Port of Gothenburg och övriga närliggande intressenter, kommer Nilsson Energy AB att bidra till uppbyggnaden av en infrastruktur för grön vätgas. ”Att bygga en vätgastankstation i en så central […]

Världens första vätgasdrivna lastfartyg kommer att trafikera Norges kust

Nu tas nästa steg mot en hållbar sjöfart i Norge, då världens första vätgasdrivna fartyg kommer att trafikera mellan den norska öst- och västkusten. Tack vare grön vätgas i kombination med rotorsegel, innebär driften av fartyget noll koldioxidutsläpp. Genom ”the Green Shipping Program” har HeidelbergCement tillsammans med Felleskjøpet valt Egil Ulvan Rederi AS till rederi […]