Sveriges vätgasstrategi är klar

Nu är förslaget till en nationell vätgasstrategi klar! Ett viktigt steg framåt med en bra inramning av området och beskrivning av vätgasens roll och potential. Nu behövs politiskt ledarskap och samarbete för att sätta Sveriges ambitionsnivå och ta fram konkreta handlingsplaner. Läs strategin från Energimyndigheten.

Temamöten om vätgas

Nu drar vi igång ett antal temamöten för att diskutera vätgas från olika perspektiv. Vi kommer att bjuda in intressanta gäster från industrin, akademin, offentlig sektor samt politiken för att ge sin syn på vätgasfrågan. Du som lyssnar kommer bland annat ta del av analyser av vätgasstrategin, hur grön vätgas används inom industrin, hur vätgasen […]

Världsunik föregångare inom hållbar vätgasproduktion och energilagringslösningar till Gateway Säve

Energibolaget Nilsson Energy, en pionjär inom grön vätgasproduktion, väljer att etablera sig på Gateway Säve. Här kommer man att utveckla och producera nyckelfärdiga containerbaserade system för energilagring och elförsörjning till bland annat fastigheter. Närheten till de andra aktörer inom hållbar mobilitet, och närheten till infrastruktur avgjorde valet av placering av etableringen. – Vi är otroligt […]

Hydrogen production facility for the Nordic Hydrogen Corridor is planned to be built in Port of Gothenburg

With the support of the EU-funded project Nordic Hydrogen Corridor (NHC), which is part of Connecting Europe Facility (CEF) initiative, a production unit for hydrogen will be built in the Port of Gothenburg. One of the partners in the NHC project, the Norwegian energy company Statkraft, will be responsible for the hydrogen production facility at […]

Produktion av vätgas för Nordic Hydrogen Corridor planeras att placeras i Göteborg 

Med stöd av det delvis EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) kommer en produktionsenhet för vätgas anläggas i Göteborgs hamn. Det norska energibolaget Statkraft, som är en av samarbetspartners i projektet, kommer att ansvara för anläggningen.  Syftet med NHC är att främja infrastrukturen för vätgas genom att etablera en vätgaskorridor som binder ihop de nordiska […]