En knapp ökning för snabbare klimatomställning i vårbudgeten

De största utgiftsposterna i regeringens vårbudget är kopplade till kriget i Ukraina. Utöver det vill regeringen satsa på sjukvård, höjda pensioner samt klimatbonus för subventionering av miljöbilar. Totalt avser man avsätta 26 miljarder till en snabbare klimatomställning. Det föreslås en viss boost av årets budget, men på flera områden minskar anslagen under de kommande åren. […]

Medlemsporträtt – H2CAB

Vätgas Sverige vill uppskatta vår medlem H2 Flowcell, ett moderbolag som ägnar sig åt information & konsultation som ämnar att främja konsumtion och produktion av främst grön vätgas. Edward Blomstrand, grundare till H2 Flowcell håller även på att starta upp ett nytt bolag inom vätgas. – Dessutom har jag startat ett vätgas taxibolag, H2CAB Flowcell […]

Strandmöllen AB har lagt en inköpsorder på en 3MW elektrolysör från FEST GmbH

Det svenska företaget Strandmöllen AB har köpt en 3MW elektrolysör från FEST GmbH. Strandmöllen uppför en produktionsanläggning för att tillhandahålla grön vätgas till den svenska marknaden och elektrolysören kommer att tas i drift i juli 2023. Strandmöllens vätgasprojekt, som delfinansieras av Naturvårdsverket, är en del av ett större samarbete mellan Strandmöllen, Ljungby Energi, PS Energi […]

Medlemsporträtt – Michelin

Vätgas Sverige vill uppskatta vår medlem Michelin, det ledande däckföretaget. Michelin är dedikerade till att på ett hållbart sätt förbättra rörligheten för varor och människor genom att tillverka och marknadsföra däck och tjänster för alla typer av fordon.  ”Innovating for a better life in motion” Företaget har hela tiden drivits framåt av innovationer – ”Innovating for […]