Utbyggnad av infrastruktur för vätgas kräver tydligt regelverk

En utbyggd infrastruktur för vätgas skulle skapa flexibilitet för elsystemet, stärka energiberedskapen och framför allt göra det möjligt för fler verksamheter att få tillgång till en växande vätgasmarknad och förbättrade möjligheter till omställning. Energimyndigheten har nu överlämnat sin rapport ”Vätgas och vätgasinfrastruktur i det svenska energisystemet” till regeringen, vilken utgör en delrapport inom uppdraget att samordna arbetet med vätgas i Sverige. […]

Vätgas perfekt i hamnmiljö

När Göteborgs Hamn behöver eldrivna grävmaskiner, utan att dra kablar från det ordinarie elnätet, blev vätgas lösningen. Tekniken innebär att det går att elektrifiera på platser där det inte finns någon framdragen ström. Istället laddas batterierna från den energi som finns i den gröna vätgasen levererad i en container av Linde Gas. Vätgasen omvandlas sedan […]

Vi vill höra dina tankar om en jämställd energibransch

Vi på Vätgas Sverige, strävar ständigt efter att främja jämställdheten inom vår framväxande vätgasbransch. Detta ämne lyftes även vid den senaste Women in Green Hydrogen – Sweden (WiGH)-träffen i Stockholm i januari i år. Vi är nu angelägna om att samla tankar och idéer för att bättre förstå både de utmaningar och möjligheter som finns […]