Save the date: Vätgaskonferensen

Den 11-12 december arrangeras Vätgaskonferensen – Sveriges största mötesplats för vätgasbranschen. Här ökar vi kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen. Konferensen arrangeras av Energiforsk, Luleå tekniska universitet, Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen och Rise research institutes of Sweden. Temat för året är Lösningar som skapar förändring och fokus kommer att ligga på företag, […]

Bli expert på vätgas och säkra ett jobb i en framtidsbransch

Hösten 2024 startar en ny distansutbildning Processtekniker med vätgaskompetens. Utbildningen är framtagen tillsammans med 14 företag i branschen som alla är eniga om det stora behov av kompetens som finns idag och under lång tid framöver inom området. Sverige satsar stort på grön industri. Den nationella satsningen på vätgas som ersättning för konventionella drivmedel i […]

Stort fynd av naturlig vätgas i gruva i Albanien

Forskare och företag letar över hela världen för att finna naturlig vätgas, så kallad vit vätgas för att användas till rent bränsle. Vit vätgas är vätgas som förekommer naturligt i gasform i avlagringar i berggrunden. Nu har en grupp forskare vid det franska universitetet Grenoble Alpes kunnat uppmäta ett av de största flödena av naturlig […]

European Energy och Svea Vind Offshore undersöker möjligheterna för e-metanolfabrik i Söderhamn

Den danska energiutvecklaren, European Energy och den svenska aktören för havsbaserad vindkraft, Svea Vind Offshore, har undertecknat en avsiktsförklaring för köp av detaljplanerad industrimark i Ljusne-Vallvik utanför Söderhamn. Målet är använda marken för bygget av en e-metanolfabrik som kan bli en av världens största och en stor arbetsgivare i Söderhamn.  European Energy är just nu […]

Nytt innovationsprojekt om gröna bränslen ska göra internationell sjöfart klimatneutral

GAMMA-projektet, ett europeiskt initiativ med 17 miljoner euro i finansiering, strävar efter att göra sjötransporter mer hållbara genom att utveckla och omvandla ett lastfartyg för att segla på klimatneutrala bränslen och grön el. Projektet, som involverar företag och forskare från Europa, fokuserar på att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser och bidra till IMO:s mål att […]