Agreement reached on AFIR

Late last night (27th March), EU institutions reached a deal on the Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), the key piece of legislation for Europe’s nascent hydrogen-powered road transport sector. Article 6 of the regulation will mandate the construction of one gaseous hydrogen refuelling station (HRS) every 200 km on the TEN-T core network by the […]

Vätgas en nyckelroll i omställningen – Energimyndigheten får i uppdrag att samordna arbetet

Fossilfri vätgas kommer att spela en viktig roll, när vi ställer om till fossilfri energi för att minska klimatpåverkan. Vätgas Sverige har länge lyft behovet av en politisk handlingsplan för att accelerera omställningen. Regeringen har nu gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Uppdraget ska bland annat bidra till att stärka samarbetet mellan aktörer på området och öka Sveriges möjligheter […]

HE and signatories worry about slow AFIR progress

Hydrogen Europe and 120 other organisations have signed an open letter to Member States, European Parliament and the European Commission calling on the institutions to reach an agreement for the Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) on the next trilogue on the 27th of March. The signatories are in particular highlighting the slow progress on Articles […]

Sverige behöver öka produktionen av fossilfri energi för att stärka vår konkurrenskraft

Hur ska vi bära oss åt för att hålla jordens temperatur nere – samtidigt som vårt energibehov sannolikt kommer att fördubblas de närmaste tjugofem åren? Det är nödvändigt att vi hittar svaret på den här ödesfrågan. Behovet av fossilfri energi ökar Allt från transporter till industrins produktionsprocesser kommer att kräva mer fossilfri energi. Det kan […]

Recept på konkurrenskraftig svensk omställning

I morse trotsade Vätgas Sverige tillsammans med Plagazi, Energiföretagen, Energigas Sverige, H2 Green Steel snöovädret och begav sig till riksdagen för att öka kunskapen om vätgas hos våra riksdagsledamöter. Vi behöver stor mängd fossilfri energi för att klara omställningen. Stora satsningar sker runt om i världen för att ersätta det fossila, med ett ökat energibehov […]