Gotlandsbolaget – pionjärer inom hållbar sjöfart

Gotland Horizon – En satsning för framtiden Jonas Moberg, tekniskt ansvarig för fartygsutveckling på Gotlandsbolaget, är en av nyckelpersonerna bakom Gotland Horizon-projektet i Gotland Tech Development. Med en bakgrund som Civilingenjör inom skeppsbyggnad har han en lång erfarenhet från sjöfartsbranschen. Med sin passion för innovation leder han arbetet med att ta Gotlands sjöfart in i […]

Samarbete är vägen framåt

Det var en stor uppslutning av medlemmar som samlats för att utforska och diskutera samarbete i den gröna värdekedjan på Vätgas Sveriges nätverksträff. Värd för evenemanget var Hitachi Energy i Västerås, som generöst öppnade sina fina lokaler för dagen. Det var en mycket spännande dag med många intressanta programpunkter. Siros Jahanfar från Hitachi Energy hälsade […]

Ny styrelseledamot i Vätgas Sverige

Roah Larsson, Team Lead Business Development Hydrogen Sweden, Uniper valdes som ny styrelseledamot på senaste föreningsstämman 17 april 2024. Roah har en bred kommersiell erfarenhet inom energisektorn som spänner sig över kraft- och gasmarknaden samt inom vätgas. I sin roll hos Uniper ansvarar hon för affärsutvecklingen i Sverige och har även rollen som General Project […]

Norwegian Hydrogen får 9,2 miljoner euro från EU för grön vätgasinfrastruktur i Finland och Danmark

Vireon, ett dotterbolag till Norwegian Hydrogen och ledande inom vätgasbränsle i Norden, har tilldelats 9,2 miljoner euro från EU för att vara pionjärer inom grön vätgasinfrastruktur i Finland och Danmark. Det här är en betydelsefull finansiering för Vireon för att bygga grön vätgasproduktion och tankstationer för tunga fordon i Finland och Danmark. Projektet syftar till […]

ABB: Vätgasen kan bli en game changer på energimarknaden

Finland har som officiellt mål att vara ett föregångsland och bli klimatneutralt före år 2035, vilket innebär att andelen förnybar energi behöver öka kraftigt de kommande åren. Som det ledande företaget i programmet Green Electrification 2035, som syftar till att hitta lösningar som möjliggör en snabbt växande användning av förnybar energi, har ABB en nyckelroll […]