Nilsson Energy först i Sverige att erbjuda en emissionsfri flyttbar bränslecellsgenerator

Nilsson Energy har tecknat distributionsavtal med det franska företaget EODev (Energy Observer Developments) för att sälja GEH2® bränslecellsgeneratorer på den nordiska marknaden. Den flyttbara bränslecellsgeneratorn ger unika möjligheter överallt där emissionsfri energi behövs. Nilsson Energy är en systemintegratör som utvecklar, designar, installerar och servar lokala energisystem med grön vätgas som energibärare. En bränslecellsgenerator är ett […]

Everfuel sätter igång produktion av grön vätgas vid Europas största elektrolysör, Hysynergy, Fredericia, Danmark

Herning, Danmark, 16 december 2022 – Everfuel A/S är glada att kunna tillkännage produktionen av sin vätgas hos HySynergy. De initiala volymerna som produceras idag vid Europas största elektrolysör representerar en viktig milstolpe mot kommersialiseringen av grön vätgas som en ren energikälla för industri och mobilitet. The hydrogen was produced from the first set of […]

OX2 vill utveckla vätgasledning till havs i Östersjön

OX2 har kommit överens med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gastransmissionssystemoperatörer (TSO) i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners om att undersöka möjligheten att utveckla en ny havsbaserad vätgasledningsinfrastruktur för att möjliggöra transport av ren, hållbart vätgas som förbinder Finland, Åland , Sverige, Danmark och Tyskland. Projektet, Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC), kommer att […]

Nordic Hydrogen Corridor – utbyggnad av vätgasinfrastruktur

I år var Vätgas Sverige med på BioDriv Tinget på Nalen i Stockholm. Dagens program var fullmatat med intressanta föredrag och viktiga samtal om omställningen till fossilfria transporter. Vi diskuterade lokal, regional, nationell och inte minst på EU-nivå. EU trycker på för att medlemsländerna ska ha samma ambitionsnivå vad gäller växthusutsläpp. Sverige har tidigare varit en […]

Eolus utvecklar fyra flytande vindkraftsprojekt i Östersjön

Eolus, en av Nordens ledande vindkraftprojektörer har i samarbete med Simply Blue Group kommit överens om att tillsammans utveckla flytande vindkraft i Östersjön. SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, är ett joint venture som ska utveckla fyra flytande vindkraftsparker i Östersjön – två projekt i Sverige och två i Finland. Eolus och Simply […]